Zaloguj sięNowości PDF Drukuj

 

 


 

Rekrutacja 2016/2017

Studium Podyplomowe Badań Klinicznych i Biomedycznych badań Naukowych


  

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Uprzejmie informujemy, iż działający w strukturach naszego samorządu specjalny Zespół ds. ubezpieczeń lekarzy i lekarzy dentystów doszedł do wniosku, iż by ocenić jakość ubezpieczeń OC oraz zapewnić pomoc w procesie ewentualnej likwidacji szkód - należy skorzystać z wyspecjalizowanego do tego podmiotu. Została wybrana firma brokerska Mentor S.A.*, która oceniła  dostępne na rynku oferty pod kątem zakresu ubezpieczenia oraz ceny. Po analizie rynku firma  złożyła rekomendację na ofertę PZU S.A.. Oferta  została jeszcze poprawiona w newralgicznych miejscach tak by dać gwarancję najlepszej ochrony. Inne dostępne na rynku oferty PZU S.A. nie są ofertami weryfikowanymi przez tę firmę i nie mamy pewności co do ich zakresu.

Zachęcam was do przeanalizowanie tego rozwiązania (www.oil.mentor.pl ) pamiętając, iż kluczowym elementem w tej propozycji jest pomoc i wsparcie brokera nie tylko na etapie zawierania polisy ale przede wszystkim na etapie ewentualnych problemów przy likwidacji szkody.

Ważna informacja:

Ubezpieczenie można zawrzeć codziennie w budynku Izby przy ul. Krupniczej 11 A (Krystyna Trela,   I piętro pokój nr 3) oraz zdalnie (bez wychodzenia z domu - przez stronę www.oil.mentor.pl).

 

z poważaniem

Grzegorz Wawrzeń

Przewodniczący Zespołu ds. ubezpieczeń lekarzy i lekarzy dentystów

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Link

 


 

Zmiana w regulamienie oraz procedura dotyczące wdrożenia Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej

 

 


 

ABC Prowadzenia dokumentacji medycznej

 


 

 

ZARZĄDZENIE NR  12 / 2014 r. z dnia 1 października 2014r. w sprawie : Regulaminu Wynagradzania

 


 

 

W dniach 23-25 października 2014 r. odbył się V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa w Zakopanem

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego,
Prof. UJ dr hab. med. Maciej Tęsiorowski
Informuję członków zespołu ds. ISO że dnia 26.02.2014 o godz. 12.00 odbędzie się Kierowniczy Przegląd Zarządzania.

Obecność obowiązkowa.

Porządek i tematyka obrad w załączniku.

pełnomocnik ds. ISO
Małgorzata Węglarz OAIT

W związku z pozytywnym wynikiem audytu zewnętrznego, w imieniu Dyrekcji i własnym składam podziękowanie wszystkim pracownikom zaangażowanym w proces doskonalenia jakości w Klinice.
Szczegółowy raport z audytu, dla zainteresowanych, znajduje się do wglądu u mnie.

Decyzja Dyrekcji USOR przedłożona współpracą z firmą certyfikującą BSI na kolejne 3-lata.

Plan recertyfikacji


POLITYKA JAKOŚCI


pełnomocnik ds. ISO
Małgorzata Węglarz OAIT

Oferta grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus


Dotychczasowe warunki ubezpieczenia

Zaproponowane warunki ubezpieczenia od 1.08.2011r

Ubezpieczenie jest dobrowolne.

Więcej informacji udziela Pani Weronika Łojas, tel.wew. 175